PumpTrack

1 PumpTrack

A Xunta de Galicia quere que esta instalación sexa empregada polo maior número posible de usuarios e para atender a todos eles creouse unha instalación funcional e multiusos na que os expertos poden adestrar e desenvolver técnicas e prácticas para principiantes nunha pista cómoda e segura. Debido á forte demanda que existe, o seu uso será por horas e, así como no resto de instalacións, é obrigatorio rexistrarse para usalas. A restrición máis importante (ademais das derivadas das regras de uso) é a capacidade permitida, que será de 15 persoas como máximo.

Fai a túa reserva!

COMPLEXO LÚDICO DEPORTIVO MONTERREI

Regras de uso do circuíto PumpTrack
 • O circuíto PumpTrack é de acceso libre e gratuíto coas limitacións destas regras de uso.
 • Non está permitido o uso de elementos motorizados ou eléctricos na pista.
 • Non está permitido levar pedas e pedais metálicos nin ningún material que poida danar a instalación nas bicicletas.
 • O uso dun casco é obrigatorio para usar o circuíto PumpTrack. É moi recomendable empregar proteccións articulares como cóbados, protectores para o pulso, luvas, xeonlleras … así como roupa e calzado adecuados.
 • O uso deste circuíto supón un risco que cada usuario asume baixo a súa propia responsabilidade.
 • Os espectadores e usuarios que non estean practicando situaranse fóra do circuíto PumpTrack.
 • O circuíto PumpTrack foi concibido para a práctica deportiva, polo que non está permitido sentarse, camiñar por el ou realizar un uso non deportivo neles ou outros usos inadecuados.
 • Non está permitida a entrada de animais.
 • Manter unha distancia segura entre os outros Riders.
 • Dentro do circuíto haberá deportistas de diferentes idades e niveis que os respecten e sempre dan prioridade ao menor e aos non iniciados.
 • Non entrar a pé e viaxar en sentido contrario.
 • Evite pedalear nas ramplas.
 • Non recomendado para nenos menores de 4 anos.
 • Ata os 10 anos deben ir acompañados dun adulto.
Deporte Galego
Instalacións Deportivas de Monterrei

As instalacións deportivas de Monterrei son un referente en Galicia, especialmente na provincia de Ourense. As numerosas pistas das diferentes modalidades deportivas están destinadas a todo tipo de usuarios, especialmente a aqueles aos que lles gusta gozar dun entorno natural de case 100.000 metros cadrados.

A nosa misión fundamental é promover o deporte e garantir que o maior número de persoas poidan practicalo. Por todo isto poñemos a disposición dos usuarios as seguintes instalacións:

Tenis

6 Pistas
de Tenis

Pádel

6 Pistas
de Padel

Pump Track

1 Pista
Pump-Track

Atletismo

1 Pista
Atletismo

Polideportivas

3 Canchas
polideportivas

Pistas Gratuítas

Todas as pistas son gratuítas, pero é obrigatorio facer a reserva a través da web, co obxectivo fundamental de levar a cabo unha mellor xestión e ofrecer un mellor servizo a todos os usuarios. A reserva será por horas e o rexistro de todos os usuarios será obrigatorio